Surah Al Baqarah Ayat 265
“Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keredaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis (pun memadai). Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu perbuat.”


Hadith Nabi:

“Wahai para pedagang, sesungguhnya syaitan dan dosa keduanya hadir dalam jual-beli. Maka hiasilah jual-beli kalian dengan sedekah.” (HR. Tirmidzi)”


Sekiranya anda ingin mengiklan sebarang aktiviti kutipan derma anda boleh hantar DI SINI atau klik SINI untuk membuat perubahan kepada iklan anda. Iklan yang dibenarkan termasuk iklan kutipan wakaf ataupun derma/sedekah. Sertakan salinan pamplet atau brosur serta maklumat lengkap (nama/alamat/tujuan kutipan/tarikh/no akaun etc) badan atau organisasi yang membuat kutipan. MelurDotCom berhak menolak permohonan untuk mengiklan sekiranya didapati tidak memenuhi syarat.

** MelurDotCom tidak terlibat dalam proses kutipan sumbangan. Kami hanya menyediakan ruang mengiklan.


1 14 15 16 17 18 48